مرکز مطالعات و تحقیقات فناوری های نوین آسمان

مرکز مطالعات و تحقیقات فناوری های نوین آسمان

استعلام گواهینامه لیزر موهای زائد

تصویر

استعلام گواهینامه لیزر موهای زائد(دوره مقدماتی)کلاسهای (دایود. حضوری)

شماره و تاریخ
  نام و نام خانوادگی :خانم آیدا حشمتی

تاریخ :1397/06/20


شماره :12614

 

دسته ها: آموزش