مرکز مطالعات و تحقیقات فناوری های نوین آسمان

مرکز مطالعات و تحقیقات فناوری های نوین آسمان

استعلام گواهینامه لیزر موهای زائد

تصویر

استعلام گواهینامه لیزر موهای زائد(دوره پیشرفته)کلاسهای (دایود. حضوری)

شماره و تاریخ
  نام و نام خانوادگی :خانم هدی بادلان زاده

تاریخ :1397/08/30


شماره :13851

 

دسته ها: آموزش