هایفوتراپی شکم

هایفوتراپی شکم

هایفوتراپی شکم چیست ؟


هایفوتراپی در واقعا با هدف لیفت و جوانسازی و همچنین پیشگیری از شل شدن و ایجاد تاثیراتی در حالت ارتجایی پوست ایفا میکند .

مزایای استفاده از هایفوتراپی به تفکیک به سه دسته تقسیم مینماییم.

دسته اول که به دسته پیشگیری نامیده میشوند .

دسته اول سن این افراد بین 20 الی 28  سال میباشد .

توضیحات :در افرادی که از تناسب اندام ریزی برخوردار هستند .تا سن 35 سالگی جز این دسته محسوب میشوند.

دسته دوم که به دسته پیشگیری و درمان نامیده میشوند.

دسته دوم .سن این افراد بین 28 الی 42 سال میباشد.

توضیحات :در افرادی که  با تناسب اندام ریز برخوردار هستند .تا سن 45 سالگی جز این دسته محسوب میشوند .

دسته سوم .که به دسته درمان نامیده میشود .

دسته سوم .سن این افراد بین 42 الی 70 سال میباشد.

.مزایای استفاده از هایفوتراپی در دسته پیشگیری .

دسته اول پیشگیری .

جلوگیری از مشکلات شل شدن و افتادگی و افزایش حجم .در تمامی نقاط . 

پیشگیری از بوجود امدن خط خنده .خط اخم .سفت شدن پوست .نیاوردن غب غب .بوجود نیامدن خطوط زیر چشم .دور چشم و پیشانی و ایجاد بستر سفت و محکم و مقاوسازی حالت ارتجایی پوست میباشد.

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره  09200921960  تماس حاصل نمایید. 


?What is abdominal hifutherapy

Hifutherapy really aims to lift and rejuvenate as well as prevent loosening and have effects on the elasticity of the skin.

The benefits of using hifuthermia are divided into three categories.

The first category is called the prevention category.

The first group of these people is between 20 to 28 years old.

Description: In people who have fine fitness. Up to the age of 35 are considered in this category.

The second category is called prevention and treatment.

The second category. The age of these people is between 28 to 42 years.

Description: In people who have a small fitness. Up to the age of 45 are considered in this category.

The third category, which is called the treatment category.

The third category. The age of these people is between 42 to 70 years.

Benefits of using hypnotherapy in the prevention category.

The first category of prevention.

Avoid problems of sagging and falling and increasing the volume. In all places.

Preventing the formation of a laugh line. Frowning line. Tightening of the skin. Do not create wrinkles. Do not create lines under the eyes. Around the eyes and forehead.

Please call 09200921960 for more information.

دیدگاه های بازدیدکنندگان

ivanenokPt 28 مهر 1400 - 01:13 وبگاه

http://www.lord-novgorod.ru/en/winners.php
http://delta.rovno.ua/?lng=ru&page=gallery_video&category=8
http://insidefootballinfo.ru/italy
http://sprintexpress.ru/1_1.php
http://ogorodnikov-rs.ru/info.php?id=9

럭키걸 Lucky girl 16 تیر 1400 - 11:58 وبگاه

https://www.ekffo150.com/merit 메리트카지노
https://www.ekffo150.com/theking 더킹카지노
https://www.ekffo150.com/yes 예스카지노
https://www.ekffo150.com/first 퍼스트카지노
https://www.ekffo150.com/sands 샌즈카지노
https://www.ekffo150.com/joy 조이카지노
https://www.ekffo150.com/royal 로열카지노
https://www.ekffo150.com/starclub 스타클럽카지노
https://www.ekffo150.com/asian 아시안카지노
https://www.ekffo150.com/superman 슈퍼맨카지노
https://www.ekffo150.com/gatsby 개츠비카지노
https://www.ekffo150.com/33 33카지노
https://www.ekffo150.com/oncasino 온라인카지노
https://www.ekffo150.com 우리카지노사이트

https://www.ajp4949.com/theking 더킹카지노
https://www.ajp4949.com/merit 메리트카지노
https://www.ajp4949.com/sands 샌즈카지노
https://www.ajp4949.com/first 퍼스트카지노
https://www.ajp4949.com/33casino 33카지노
https://www.ajp4949.com/worldcasino 월드카지노
https://www.ajp4949.com/korea 코리아카지노
https://www.ajp4949.com/ 우리카지노사이트

OMG카지노 17 دی 1399 - 13:15 وبگاه

play casino games online:

https://www.bbdd66.com
https://www.bbdd66.com/theking
https://www.bbdd66.com/sands
https://www.bbdd66.com/first
https://www.bbdd66.com/yes
https://www.bbdd66.com/super
https://www.bbdd66.com/gatsby
https://www.bbdd66.com/33
https://www.bbdd66.com/world
https://www.bbdd66.com/merit

https://www.omgab.com
https://www.omgab.com/theking
https://www.omgab.com/sands
https://www.omgab.com/first
https://www.omgab.com/yes
https://www.omgab.com/super
https://www.omgab.com/gatsby
https://www.omgab.com/33
https://www.omgab.com/world
https://www.omgab.com/merit

https://www.omgqq.com
https://www.omgqq.com/thekingcasino
https://www.omgqq.com/sandscasino
https://www.omgqq.com/firstcasino
https://www.omgqq.com/yescasino
https://www.omgqq.com/supercasino
https://www.omgqq.com/gatsbycasino
https://www.omgqq.com/33casino
https://www.omgqq.com/worldcasino
https://www.omgqq.com/merit

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.