هایفوتراپی شکم

هایفوتراپی شکم

هایفوتراپی شکم چیست ؟


هایفوتراپی در واقعا با هدف لیفت و جوانسازی و همچنین پیشگیری از شل شدن و ایجاد تاثیراتی در حالت ارتجایی پوست ایفا میکند .

مزایای استفاده از هایفوتراپی به تفکیک به سه دسته تقسیم مینماییم.

دسته اول که به دسته پیشگیری نامیده میشوند .

دسته اول سن این افراد بین 20 الی 28  سال میباشد .

توضیحات :در افرادی که از تناسب اندام ریزی برخوردار هستند .تا سن 35 سالگی جز این دسته محسوب میشوند.

دسته دوم که به دسته پیشگیری و درمان نامیده میشوند.

دسته دوم .سن این افراد بین 28 الی 42 سال میباشد.

توضیحات :در افرادی که  با تناسب اندام ریز برخوردار هستند .تا سن 45 سالگی جز این دسته محسوب میشوند .

دسته سوم .که به دسته درمان نامیده میشود .

دسته سوم .سن این افراد بین 42 الی 70 سال میباشد.

.مزایای استفاده از هایفوتراپی در دسته پیشگیری .

دسته اول پیشگیری .

جلوگیری از مشکلات شل شدن و افتادگی و افزایش حجم .در تمامی نقاط . 

پیشگیری از بوجود امدن خط خنده .خط اخم .سفت شدن پوست .نیاوردن غب غب .بوجود نیامدن خطوط زیر چشم .دور چشم و پیشانی و ایجاد بستر سفت و محکم و مقاوسازی حالت ارتجایی پوست میباشد.

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره  09200921960  تماس حاصل نمایید. 


?What is abdominal hifutherapy

Hifutherapy really aims to lift and rejuvenate as well as prevent loosening and have effects on the elasticity of the skin.

The benefits of using hifuthermia are divided into three categories.

The first category is called the prevention category.

The first group of these people is between 20 to 28 years old.

Description: In people who have fine fitness. Up to the age of 35 are considered in this category.

The second category is called prevention and treatment.

The second category. The age of these people is between 28 to 42 years.

Description: In people who have a small fitness. Up to the age of 45 are considered in this category.

The third category, which is called the treatment category.

The third category. The age of these people is between 42 to 70 years.

Benefits of using hypnotherapy in the prevention category.

The first category of prevention.

Avoid problems of sagging and falling and increasing the volume. In all places.

Preventing the formation of a laugh line. Frowning line. Tightening of the skin. Do not create wrinkles. Do not create lines under the eyes. Around the eyes and forehead.

Please call 09200921960 for more information.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.