ثبت نام کلاسهای لیزر موهای زائدآموزش کار با دستگاه لیزر موهای زائد و اخذ مدرک معتبر جهت شروع بکار


از افراد با استعداد و با انگیزه بالا و همچنین افرادی که  آینده شغلی براشون اهمیت داره   . دعوت به عمل می آید 

باتوجه به نیاز بازار کار و استقبال شما دانش پژوهان به یادگیری و طرز کار و استفاده از دستگاه های لیزر موهای زائد و جذب همکاری با شما پذیرفته شدگان  این مرکز جهت برگزاری کلاسهای خصوصی و عمومی و ثبت نام از دانش پژوهان گرامی اقدام مینمایید.

برگزاری کلاس در دوره های 

فهرست مطالبکلاسهای کار با دستگاه لیزر موهای زائد (اس اچ آر)

  1. بخش اول -کلیات دستگاه (اس اچ آر)
  1. بخش دوم -نحوه شروع بکار با دستگاه لیزر موهای زائد (اس اچ آر) به صورت کاملا عملی 
  2. در کلاسهای غیر حضوری (به صورت فایهای جدا گانه مباحث به صورت متن و تصویر و ویدیو )
  1. بخش سوم -نحوه قرار گیری بیمار و دستگاه در هنگام انجام لیزر موهای زائد

 کلاسهای کار با دستگاه لیزر موهای زائد (دایود)

بخش اول -کلیات دستگاه (دایود)

بخش دوم -نحوه شروع بکار با دستگاه لیزر موهای زائد (دایود) به صورت کاملا عملی
در کلاسهای غیر حضوری به صورت فایهای جدا گانه مباحث به صورت متن و تصویر و ویدیو 

بخش سوم -نحوه قرار گیری بیمار و دستگاه در هنگام انجام لیزر موهای زائد 

 

لطفا جهت شرکت در کلاسها فرم زیر را کامل نمایید.                                          چنانچه در زمانهای مورد نظر نمیتوانید در کلاس ها شرکت نمایید.
در فرم ثبت نام .گزینه خصوصی را انتخاب نمایید.

 
لطفا به فارسی تایپ نمایید.


لطفا مبلغ سیصدهزارتومان به عنوان بیعانه شرکت در کلاس والباقی درزمان شروع کلاس پرداخت نمایید.