جوانسازی پوست

جوانسازی پوست

/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA/

1- كاربرد تزريق سلولهاي فيبروبلاست در جوانسازي پوست : ديدن خطوط چين و چروك روي صورت در آينه براي همه ما منظره غم انگيزي است. اكثر ما حساسيت ويژه اي نسبت به پوست خود خصوصاٌ پوست صورت داريم. با وجود همه مراقبت ها و روشهايي كه براي جلوگيري از بروز چين و چروك در پوست وجود دارد پيري فرايندي...

جوانسازی پوست

/post-68/

بدون شرح...